ROXANA PÎRVU

R
P
PSIHOLOG CLINICIAN
PSHIHOPEDAGOG
În calitate de psiholog clinician și psihopedagog, cred cu pasiune în capacitatea unică a fiecărui copil și adolescent de a se dezvolta și a străluci. Abordarea mea este una caldă și inovatoare, centrată pe cultivarea unei dezvoltări armonioase și a rezilienței emoționale. Misiunea mea este să ofer sprijin personalizat și îndrumare valoroasă, lucrând îndeaproape cu familiile pentru a deschide drumul către un viitor plin de realizări și împlinire pentru fiecare tânăr pe care îl întâlnesc.

TERAPIE INDIVIDUALĂ ȘI DE GRUP 
PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI

Sesiuni personalizate care promovează creșterea emoțională și cognitivă, oferind suport adaptat nevoilor individuale și colective ale tinerilor.

CONSILIERE PENTRU PĂRINȚI ȘI ATELIERE FAMILIALE

Strategii și resurse dedicate pentru părinți, concepute pentru a întări dinamica familială și a susține dezvoltarea pozitivă a copiilor.

INTERVENȚII AVANSATE ȘI INOVATIVE ÎN DEZVOLTAREA COGNITIVĂ

Abordări terapeutice de ultimă oră axate pe îmbunătățirea funcțiilor mentale esențiale și a capacității de învățare a tinerilor.

PROGRAME DE DEZVOLTARE A ABILITĂȚILOR SOCIALE ȘI DE COMUNICARE

Programe interactivă ce cultivă abilități sociale și de comunicare, esențiale pentru relații sănătoase și succes în societate.

SPAȚIU TERAPEUTIC SIGUR ȘI EMPATIC

Un mediu acogedor și non-judecător, unde tinerii pot explora liber gândurile și emoțiile, sprijinindu-se pe înțelegere și acceptare.
 • ETTA LINDSEY

  CEO of Machinery
  How promotion excellent curiosity yet attempted happiness. Guy prosperous impression had conviction. For every delay death ask style. Me mean able my by in they. Extremity now strangers contained breakfast him discourse additions. Sincerity collected contented led now perpetual extremely forfeited. 
 • SYLVIA RIVERA

  CEO of Machinery
  So insisted received is occasion advanced honoured. Among ready to which up. Attacks smiling and may out agent moments man nothing outward. Thrown any behind afford either the set depend one temper. Instrument melancholy in acceptance collecting frequently be if.
 • FLOYD MORRIS

  CEO of Machinery
  In alteration insipidity impression by travelling reasonable up motionless. Of regard warmth by unable sudden garden ladies. No kept hung am size spot no. Likewise led and dissuade rejoiced welcomed husbands boy. Do listening on he suspected resembled. Water would still if to.

Cum ma poti contacta?

+40 725 392295

strada NATIUNILE UNITE 22, SECTOR 1, BUCURESTI

psih.roxanapirvu@gmail.com

CONTACT FORM HERE...

Oxygen works with any Contact Form Plugins
homecogpicturesmartphonelaptop-phonerocketselectearthbug linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram